Anmeldelse av CD i Viser.no

Noen utdrag av anmeldelsen. Les hele her.

“Innspillingen viser stor bredde i motivvalg, og Nicolay Leganger evner å sette ord og toner til de alvorligste og avgjørende hendelser i vår tilværelse.”

“I det hele tatt er Nicolay Leganger en skarp iakttager av livets mange fasetter, og han tolker og formidler det på en måte som vekker gjenkjennelse.”

“Det har vært en udelt glede å stifte bekjentskap med Nicolay Leganger. Han fortjener et stort publikum, og “Kjærlig talt” anbefales på det varmeste.”

Harald E. Ringsås – Musikkanmelder i Viser.no