Når solen senker seg i havet og går ner
ser jeg de vakreste av alle syn jeg ser.
Når alle farger maler himmelens melodi
vet jeg at jeg vil være her i Alver all min tid.
I Alver.

Ref
Her er jeg blitt hel. Her vil jeg bli.
All min takk skal gå til deg, og de
som elsker bygd og folk og lar det gode gro.
De vennesæle naboer som gjør det godt å bo
i Alver.
I Alver.
I Alver

Når så ditt ansikt lyser mot meg soleblid,
da kjenner jeg at det vil alltid være vi.
Når sinnet synger denne glade melodi,
vet jeg at jeg vil være vennen din for all min tid
i Alver.

Ref:

Jeg ser et flagg i vinden, og jeg vet så vel
at slekters slit og kamp har gitt oss denne kveld.
De gav sitt liv til landet som var dem så kjær.
De som vi har å takke for det gode livet her
i Alver.

Ref:

Pin It on Pinterest