Av Nicolay Leganger

Vi har klart det meste du trenger av papirer, og kan hjelpe deg med registrering.

Ved hjelp av oppskriften og et medlemskap Norsk Viseforum, vil du kunne få litt startkapital og ulike former for støtte.

Selv om vi heter Norsk Viseforum, betyr ikke det at du må synge viser.  En vise er i bunn og grunn en TEKST som er båret av musikk.  I motsetning til rytmisk musikk, der teksten kanskje ikke er så viktig. Så du an drive med hvilken som helst sjanger, på det språket som er naturlig for deg.

1:  Du samler en liten flokk venner som liker å høre, synge eller lage musikk.  Du trenger 3-5 som “stifter” klubben i Brønnøysund.  (Vi kan hjelpe dere med det praktiske)

Du kan laste ned et stiftelsesdokument her, som dere kan signere.  Vedlagt dem er også vedtekter, som dere kan tilpasse slik dere ønsker.

Deres klubb kan drive med hvilken som helst sjanger.  Dere kan være en klubb der folk kommer sammen for å synge. Dere kan være konsertarrangør. Dere kan ha åpen mikrofon, der lokale talenter får utvikle sine ferdigheter. Kanskje der vil holde kurs i låtskriving, samspill (band) eller lignende. Det er helt opp til dere.

2.  Vil du ha litt startkapital? Når du har fått firmaattest fra  Brønnøysund kan du sette opp en søknad til en lokal bank.  Du kan søke kommunen og fylkeskommunen om penger til å starte/drive klubben.

Eksempler på slike søknader finner du her.

3. Meld klubben inn i Norsk Viseforum.  Det koster lite og du får mye igjen for dette.  Å være medlem gir “seriøsitet” når du søker om penger.  Se bare under her hvor du kan få støtte:

 • Norsk Viseforum (NVF) støtter eksisterende viseklubber med
  • Økonomisk støtte
   • Frifond – midler
   • MVA – refusjon
   • Betaling av TONO-avgift
   • Tilskudd til kurs (voksenopplæring) (kr 50 pr øvingstime)
  • Samarbeid om festivaler og andre fellesaktiviteter
  • Markedsføring i sosiale medier
 • Som Medlem i NVF er det kanskje lettere å få 
  • Penger fra Musikkutsyrsfondet (75%)
   • Øvingsutstyr utstyr type gitar, trommer, piano, pa osv
   • Fremføringsutstyr type PA
   • Støtte fra banker
   • Støtte fra Kommunen og Fylkeskommunen
   • Støtte fra legater, og bedrifter (sponsorer).
 • NVF hjelper nye klubber i gang
  • Hjelp til å starte klubbene formelt
  • Hvordan drive viseklubb-kurs
 • NVF legger til rette for kurs i låtskriving, slik at nye talenter og etablerte låtskrivere får fremdrift

3. Hva skal din klubb drive med?

Hvis dere skal bygge et miljø rundt en sjanger, er et alternativ å gjøre slik Bergen Viseforum gjorde.   De allierte seg med en restaurant (Barbarista) som hadde et lydanlegg. Restauranten fikk omsetning, klubben et møtested. Så inviterte de en lokal artist til å være gjest, og spille en liten konsert 30-60 minutter.  Etterpå hadde de åpen mikrofon, der lokale talenter spilte eller sang.  Egne eller andres sanger.

Markedsføring gjorde de via Facebook og plakater. De tok en beskjeden inngangsbillett på 100 for yrkesaktive, og 50 for alle andre, og de under 26.  Første gangen du kom, var billetten medlemskontingent.   Publikum måtte oppgi navn, fødselsdato epost og mobil.   Så var de medlem i klubben.   Bilettintektene ble delt mellom artisten og klubben.  De fleste artistene syns dette var et godt tiltak, som de gjerne ville støtte.

4. Så er klubben i gang.  Det som nå er viktig er å fordele oppgaver slik at alle får være med å bidra – og slik at det ikke blir for mye å gjøre for enkeltpersoner.   I Bergen Viseforum valgte de å ha en kveld i måneden. Da ble det passelig aktivitet for dem som er med.  De valgte siste torsdag i måneden.   Aktivitetslisten under passe for en arrangørklubb som vil ha en artistgjest, og åpen mikrofon (evt. jam).

 • Noen som booker artist eller kveldens gjest
 • En som lager annonser på Facebook for arrangementer.
 • Kanskje dere vil henge opp noen plakater?
 • Lokalaviser er flink å støtte klubber, og fortelle om hva som skjer.  Det er bare å besøke dem i god tid, ringe og fortelle om artisten, sende bilder og litt infotekst.  Da kommer det flere folk på besøk.
 • En som legger inn info på Facebook , eventuelt lager en liten hjemmeside. (Dere kan få en wordpress mal av oss)
 • To som deler på å sitte i kassen og ønske velkommen, og få folk til å skrive seg inn i klubben.
 • To som deler på å være verter, og introdusere artister og dem som skal spille på åpen scene
 • Kanskje noen som tar bilder av dem som spiller, filmer, eller streamer konserten på Facebook.
 • Flere av disse kan sitte i styret.
  • En som skriver årsmelding
  • En som lager regnskap
  • En som skriver styreprotokoll.

5. Andre former for viseklubber har andre oppgaver

 • De som kommer sammen for å synge trenger noe av det samme som over, og i tillegg noen som har ansvar for repertoaret
 • De  som fungerer nesten som et kor / orkester, og er ute og synger for folk i lokalsamfunnet.
 • De som er opptatt av å fremme en bestemt sjanger vil kanskje lage kurs og sammenkomster for å utvikle musikk og talenter
 • De som ønsker å arrangere jam sessions

– HVORFOR VÆRE MEDLEM I EN KLUBB I NORSK VISEFORUM?

I Norsk Viseforum jobber vi for deg som er låtskriver og trubadur, og for deg som liker å oppleve sang og musikk “live”.

Dette er hva vi gjør for deg:

– Vi skaper nye scener der du kan fremføre låter.

– Vi tilbyr gode kurs.

– Vi hjelper utøvere og klubber med markedsføring

– Vi gir klubbene økonomiske fordeler, som tilskudd og momskompensasjon.

– Vi betaler Tono avgiften for klubbene.

– Vi er aktive lobbyister for å få midler til musikklivet.

– Vi gir ut et Skandinavisk magasin for låtskrivere.  Du kan bestille det her

– Vi har visearkiv og mye bra informasjon på www.viser.no

Pin It on Pinterest