Innmeldingsskjema i Bergen Viseforum / Norskk låtskriverforum for deltaktere på MGP campen i Bergen 2022:

https://bit.ly/inn-norsk-laat